Dansk arkitektur 6

Arkitektoniske perler, er der de mest forunderlige steder i vort land.