Dansk Arkitektur 1

Vi er nu nået til endnu en af Danmarks arkitektoniske – eller landskabsmæssige – beviser for, at den danske arkitektoniske kultur stadig er udbredt.